Menu

Wij zijn ontzettend blij dat je wil doneren!

Je kan een eenmalige bijdrage doen door een van onderstaande bedragen aan te klikken of de QR-code te scannen.

€ 50,- € 100,- € 200,- € 500,-

 

Wil je schenken met belastingvoordeel? Dat kan met een periodieke schenking. Het gaat bij een periodieke schenking om een schenking van een vast bedrag voor minimaal 5 jaar. Deze leg je vast in een schenkingsovereenkomst. Stichting MVH is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor je gift aftrekbaar is.

Omdat je een deel van je gift aan Stichting MVH terugkrijgt van de Belastingdienst, kun je meer geld overhouden van je jaarlijkse schenking of ervoor kiezen om een groter bedrag te schenken zonder dat het je meer kost.

We geven je graag een voorbeeld:

Je kunt een periodieke schenking regelen zonder tussenkomt van een notaris. Het enige dat je hiervoor hoeft te doen is een Overeenkomst Periodieke Gift ondertekenen en naar Stichting MVH opsturen.​

Let op! Je gaat geen contractuele verplichting met ons aan, je bent niet verplicht om de schenking 5 jaar te doen, maar je gift is alleen direct aftrekbaar met een schenkingsovereenkomst. Natuurlijk hopen we wel dat je ons minimaal 5 jaar blijft ondersteunen!
​Je hoeft de overeenkomst niet naar de Belastingdienst te versturen. Deze is voor jezelf en voor ons. Je moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de Belastingdienst je aangifte controleert, kunnen ze je om deze schriftelijke overeenkomst vragen.